Judd Trump : จัดด์ ทรัมป์

Judd trump
Judd trump

จัสทรมัพ์ในนามฉายา ซ้ายปืนกล ซ้ายพรสวรรค์เติบโตที่ประเทศอังกฤษ เมืองบริสตอล ได้รับคำชมอย่างมากมายกับการเติบโตที่รวดเร็วในวงการสน๊กุเกอร์และประสบความสำเร็จในสมัยที่เป็นเยาวชน เริ่มเข้าวงการสน๊กุเกอร์มือ อาชีพเมื่อปี2005หรืออายุ ราว16ปี นบเัป็นเรื่องมหัศจรรย์ จัสทรัมพ์ เกิดวันที่ 21สิงหาคม 1989 ปัจจุบนัอายุ30ปี ประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ ปี2008 คว้าถึง2แชมป์ด้วยกันและต่อมาปี2011ได้เข้าไปชิงแชมป์โลกกับพ่อมดซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากมาย หรือจอห์น ฮิกกินส์ ซึ่งถือว่าจัสทัรมพ์นั้นมีความพัฒนาอย่างรวดเร็วในการเข้าชิงแชมป์โลก ซึ่งแพ้ให้กับจอห์น ฮิกกินส์ 15-18 เฟรม เป็นสิ่งที่น่าจดจำอย่างมากมายสำหรับผู้ชมปัจจุบันจสัทรมัพ์       ทำเซนทรูเบรกไป ทั้งหมด 712 ครั้ง และแม็กซี่มัมเบรก 4 ครั้ง และทั้งหมดนี้เขาเคยเป็นแชมป์ทริปเปิ้ลคราวในปีล่าสุดพร้อมด้วยการเป็น แชมป์โลกปัจจุบนั เป็นมือ 1 ในวงการสนุ๊กเกอร ์อาชีพอีกด้วยสไตร์การเล่นของ จัสทรัมพ์

เป็นสไตร์การเล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากมีการแทงที่รวดเร็วทันใจคนดูมีลวดลายที่สวยงามและ    เฟอรเ์ฟคนนับว่าเป็นนักสนุ๊กเกอร์ที่มหัศจรรย์หรือสายเอ็นเตอรเ์ทรนคนดู มี ความแม่นยำ และเทคนิคเป็น อย่างมากแต่ก็มีการผิดหวังในสไตร์การแทงของเขาเพราะความไม่สุขุมแต่ก็นับว่าเขา สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ เป็นอย่างดีในการพัฒนาการแทงสนุ๊กเกอรข์องเขา เพราะปี2019 เขาได้ ชำระแค้นกับจอหน์ ฮิกกินส์อีกครั้งซึ่งเป็นรายการ ชิงแชมป์โลก และเขาเองก็คว้าแชมป์สำเร็จ ด้วยการเอาชนะถึง 9-18 เฟรมซึ่งเป็นการแก้แค้นในปี2011 ที่เขาได ้แพ้จอหน์ ฮิกกินสใ์นรอบชิงชนะเลิศและเป็นการการันตรีใน การประสบการณ์ความสำเร็จของเขาอย่างมากมายเป็น สิ่งที่ทำให้คน จดจำเป็นอย่างมากมายสไตร์การเล่นที่คนดูมักจะตบมือให้เขาบ่อยๆมีลูกมหัศจรรย์เพื่อให้คนดูมีความสุขเป็นอย่างมากและไม่ผิดหวัง เขาเป็นนักสนุ๊กเกอร์ที่แทงเร็วเป็นอย่างมากถึงขั้นได้รับฉายาซ้ายปืนกลแห่งอังกฤษและอนาคตเขาสามารถที่จะทำร้ายสถิติได้อย่างมากมาย
รายละเอียด เกี่ยวกับแชมป์ ของ Judd trump Best

major Results China open 2 ครั้ง วันที่ 3 เมษาคม 2011 โดย ชนะ Mark Selby 8-10 Judd Trump วันที่ 3 เมษาคม 2016 โดยชนะ Ricky Wolden 4-10 Judd Trump

Internationnal championship 2 ครั้ง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2012 โดยชนะNeil Robertson 8-10 Judd Trump วันที่ 11 สิงหาคม 2019 โดยชนะ Shaun Murphy 3-10 Judd Trump

Australian Goldfields Open 1 ครั้ง วันที่ 6 กรกฎาคม 2014 โดยชนะ Neil Robertson 5-9 Judd Trump Gilbraltra open 1ครั้ง วันที่15มีนาคม 2020 โดยชนะ Kyren Wilson 3-4 Judd Trump

Players Championship 2 ครั้ง วันที่ 12 มีนาคม 2017 โดยชนะ Marco Fu 8-10 Judd Trump วันที่ 1 มีนาคม 2020 โดยชนะ Yan Bingtao 10-4 Judd Trump

Wold Greand Prix 1 ครั้ง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 โดยชนะ Ali Carter 6-10 Judd Trump German Master 1 ครั้ง วันที่ 2 กมภุาพันธ์ 2020 โดยชนะ Neil Robertson 6-9 Judd Trump

Europen Master 2 ครั้ง วันที่ 9 ตุลาคม 2019 โดยชนะRonnie O’Sullivan 8-9 Judd Trump วันที่ 8 ตุลาคม2017 โดยชนะ Stuart Bingham 7-9 Judd Trump

World Open 1 ครั้ง วันที่ 3 พฤศจิกายน โดยชนะ Thepchaiya Un-Nooh 5-10 Judd Trump

Northern Ireland Open 2 ครั้ง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 โดยชนะ Ronnie O’ Sullivan 7-9 Judd Trump วันที่ 17 พฤศจิกายน 2019 โดยชนะ Ronnie O’ Sullivan 7-9 Judd Trump

World Champion 1 ครั้ง วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2019 โดยชนะ John Higgins 9-18 Judd Trump

ติดตามเว็บไซต์ข่าวสารกีฬาอื่นๆ